ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ - Τυποποίηση της καμπύλης λίπους - μελέτες

Τυποποίηση της καμπύλης λίπους - μελέτες

Για να τυποποιηθεί η Καμπύλη Λίπους έπρεπε να τεθούν συγκεκριμένα κριτήρια σε τρείς παραμέτρους:
1. Πόση ώρα μετά τη κατανάλωση του τυποποιημένου γεύματος πρέπει να παρθεί δείγμα για εξέταση των τριγλυκεριδίων.
2. Ποιά πρέπει να είναι η σύσταση του τυποποιημένου γεύματος και
3. Ποιά τιμή τριγλυκεριδίων θεωρείται παθολογική.

Ο χρόνος μέτρησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων δεν ήταν μέχρι τώρα σαφώς καθορισμένος. Μερικοί ερευνητές τα μετρούσανε ανά ώρα μετά την κατανάλωση του τυποποιημένου γεύματος, άλλοι ανά 2 ή 3 ώρες για συνολικά 8-10 ώρες.

Αυτό ανάγκαζε τους ασθενείς να παραμένουν στο εργαστήριο για πολλές ώρες και να υποβάλλονται σε πολλαπλές λήψης αίματος οδηγώντας τους ασθενείς σε δυσαρέσκεια και την εξέταση να είναι δαπανηρή.

Στη μελέτη Copenhagen City Heart Study, η μεγαλύτερη αύξηση των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων σημειώθηκε 4 ώρες μετά το τελευταίο γεύμα.

Επίσης, παρόμοια αποτελέσματα βρέθηκαν στη μελέτη Women's Health Study, όπου οι 4 ώρες μετά του γεύματος ήταν πιο αντιπροσωπευτικές.

Η μεταγευματική λιπαιμία μελετάται τα τελευταία 20 χρόνια.

Ο καθορισμός της Καμπύλης Λίπους έγινε με μετανάλυση 113 μελετών που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα αυτό και δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο 2011.

Η ομάδα των ειδικών μετά από την μετανάλυση αυτών των 113 μελετών δημοσίευσαν τον πιο κάτω τρόπο μέτρησης και αξιολόγησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων:

1. Η πιο κατάλληλη ώρα μέτρησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων είναι 4 ώρες μετά τη λήψη του τυποποιημένου γεύματος.
2. Το γεύμα της Καμπύλης Λίπους πρέπει να περιέχει 75g κορεσμένου λίπους, 25g υδατάνθρακες και 10g πρωτεΐνης.
3. Η Καμπύλη είναι θετική όταν τα τριγλυκερίδια είναι υψηλοτέρα από 220 mg/dL.
Άρα Καμπύλη Λίπους είναι η μέτρηση των τριγλυκεριδίων αίματος 4 ώρες μετά την λήψη ενός τυποποιημένου γεύματος, το οποίο περιέχει 75g κορεσμένου λίπους, 25g υδατάνθρακα και 10g πρωτεΐνης.

Mihas C, Kolovou GD, Mikhailidis DP, Kovar J, Lairon D, Nordestgaard BG, Ooi TC, Perez-Martinez P, Bilianou H, Anagnostopoulou K, Panotopoulos G. Diagnostic value of postprandial triglyceride testing in healthy subjects: a meta-analysis. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9 (3):271-80.