ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ - Μέθοδοι μέτρησης τριγλυκεριδίων - μεταγευματικά τριγλυκερίδια

Μέθοδοι μέτρησης τριγλυκεριδίων - μεταγευματικά τριγλυκερίδια

Ενώ όπως αναλύσαμε σε προηγούμενη ενότητα η διαδικασία της αθηρωμάτωσης επιταχύνεται πολύ όταν αυξάνονται τα μεταγευματικά τριγλυκερίδια στο πλάσμα, μέχρι τώρα μετρούσαμε τα τριγλυκερίδια νηστείας και μη-νηστείας.

Οι οδηγίες μέτρησης των τριγλυκεριδίων μέχρι πρότινος ήταν οι εξής:
• Η μέτρηση των τριγλυκεριδίων νηστείας (fasting) γίνεται μετά από 12-14 ώρες νηστείας.
• Η μέτρηση των τριγλυκεριδίων μη-νηστείας (non-fasting) γίνεται χωρίς καμία προετοιμασία, οποιαδήποτε ώρα μετά από λήψη συνηθισμένης τροφής μέσα σε 8-14 ώρες.

Η πρωινή όμως μέτρηση των τριγλυκεριδίων νηστείας (fasting) δεν μπορεί να καταγράψει τη μεταγευματική νοσογόνο αύξηση των λιπιδίων, διότι γίνεται μετά από πολλές ώρες νηστείας.

Ενώ τα τριγλυκερίδια μη-νηστείας (Non-fasting) εξαρτώνται από πάρα πολλούς μεταβλητούς παράγοντες:
• ποσότητα γεύματος
• ποσοστό γεύματος σε λίπος
• μέτρηση μετά από 1ο, 2ο η 3ο γεύμα
• ποσοστό γεύματος σε υδατάνθρακες
• χρόνος μέτρησης μετά το γεύμα κλπ.

Μέθοδοι μέτρησης τριγλυκεριδίων μεταγευματικά τριγλυκερίδια

Επίσης, κατά την διάρκεια της ημέρας καταναλώνουμε 3 ή 4 γεύματα, που περιέχουν 20g-40g λίπος το καθένα, με αποτέλεσμα τα τριγλυκερίδια που βρίσκονται στην κυκλοφορία τις περισσότερες ώρες του 24ωρου να είναι πάνω από τα επίπεδα νηστείας.

Επιπλέον, υπάρχει περαιτέρω αθροιστική αύξηση τριγλυκεριδίων μετά από το δεύτερο, τρίτο ή και τέταρτο γεύμα αφού η αύξηση των τριγλυκεριδίων μεταγευματικά ξεκινά από ήδη αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων από το προηγούμενο γεύμα ή γεύματα.

Άρα, στην διάρκεια της μέρας στο αίμα υπάρχουν υψηλές τιμές τριγλυκεριδίων που η πρωινή μέτρηση δεν μπορεί να διαγνώσει.

Και αυτό κάνει επιτακτική την ανάγκη να προσδιορίζονται τα τριγλυκερίδια μεταγευματικά.

Η αξία της μέτρησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων, έχει υποστηριχτεί από μεγάλες κλινικές μελέτες, μεταξύ των οποίων είναι:
• η Women's Health Study [1]
• η Copenhagen City Heart Study [2]
• η Physicians Health Study [3]
• η Apolipoprotein-related Mortality Risk Study [4]
• η δεύτερη Northwick Park Heart Study [5] και
• η Norwegian Study [6]
• η EARS II Study [7]
• η ARIC Study [8]

1. Mora S, Rifai N, Buring JE, Ridker PM. Fasting compared with non-fasting lipids and apolipoproteins for predicting incident cardiovascular events. Circulation 2008; 118: 993-1001.
2. Nordestgaard BG, Benn M, Schnohr P, Tybjaerg-Hansen A. Non fasting triglycerides and risk of myocardial infarction, ischemic heart disease, and death in men and women. JAMA 2007; 298: 299-308.
3. Stampfer MJ, Krauss RM, Ma J, et al. A prospective study of triglyceride level, low-density lipoprotein particle diameter, and risk of myocardial infarction. JAMA 1996; 276: 882-8.
4. Talmud PJ, Hawe E, Miller GJ, Humphries SE. Non fasting apolipoprotein B and triglyceride levels as a useful predictor of coronary heart disease risk in middle-aged UK men. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2002; 22: 1918-23.
5. Waterworth DM, Talmud PJ, Bujac SR, Fisher RM, Miller GJ, Humphries SE. Contribution of apolipoprotein C-III gene variants to determination of triglyceride levels and interaction with smoking in middle-aged men. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2000; 20:2663-9.
6. Stensvold I, Tverdal A, Urdal P, Graff-Iversen S. Non-fasting serum triglyceride concentration and mortality from coronary heart disease and any cause in middle aged Norwegian women. BMJ 1993; 307: 1318-22. 7. Tiret L, Gerdes C, Murphy MJ, Dallongeville J, Nicaud V, O'Reilly DS, Beisiegel U, De Backer G. Postprandial response to a fat tolerance test in young adults with a paternal history of premature coronary heart disease - the EARS II study (European Atherosclerosis Research Study). Eur J Clin Invest. 2000 Jul;30(7):578-85
8. Sharrett AR, Chambless LE, Heiss G, Paton CC, Patsch W. Association of postprandial triglyceride and retinyl palmitate responses with asymptomatic carotid artery atherosclerosis in middle-aged men and women. The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 1995 Dec;15(12):2122-9.

Η μέτρηση των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων (postprandial) μετά από φόρτιση με συγκεκριμένο γεύμα (LIPOTEST-meal) είναι η ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΙΠΟΥΣ.

Για λόγους ιστορικούς αξίζει να αναφέρουμε ότι, από το 1979 ο Zilversmit, πρώτος πίστεψε ότι η αθηρογένεση είναι μεταγευματικό φαινόμενο και τόνισε την ανάγκη της μέτρησης των τριγλυκεριδίων μεταγευματικά.

Ακολούθησαν πολλές κλινικές μελέτες, στις οποίες επιβεβαιώθηκε η αξία των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων και οι οποίες έδειξαν ότι τα αυξημένα μεταγευματικά τριγλυκερίδια παρατηρούνται στους ασθενείς με:
• στεφανιαία νόσο
• αρτηριακή υπέρταση
• με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2
• στους παχύσαρκους με (BMI) >27 kg/m2
• στους ασθενείς με μεταβολικό σύνδρομο
• στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
• στους ηλικιωμένους άνω των 65 ετών και
• επίσης, τα αυξημένα μεταγευματικά τριγλυκερίδια παρατηρούνται στους καπνιστές (ακόμα και με φυσιολογικά επίπεδα των τριγλυκεριδίων νηστείας) όπου και αυτό μπορεί να συμβάλει στο αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.