ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΙΠΟΥΣ - Τυποποίηση καμπύλης λίπους

Τυποποίηση Καμπύλης Λίπους

Τα τελικά αποτελέσματα 113 μελετών μετά από 20 χρόνια μελετών.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην τελευταία υποενότητα των Τριγλυκεριδίων, η Καμπύλη Λίπους τυποποιήθηκε με την μετανάλυση 113 μελετών τον Μάιο του 2011 και με τις οδηγίες του European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation.

Σύμφωνα με τις μελέτες αυτές η Καμπύλη Λίπους διαγιγνώσκει τα μεταγευματικά τριγλυκερίδια και γίνεται ως εξής:
• Γίνεται φόρτιση του ασθενούς με ένα τυποποιημένο λιπαρό γεύμα που περιέχει 75g κορεσμένο λίπος (375% της προτεινόμενης ημερήσιας κατανάλωσης) 25g υδατανθράκων και 10g πρωτεϊνών.
• Τέσσερις (4) ώρες μετά τη φόρτιση μετριούνται τα τριγλυκερίδια πλάσματος.
• Αν η τιμή είναι πάνω από 220mg/dL η Καμπύλη είναι θετική.