ΚΑΜΠΥΛΗ ΛΙΠΟΥΣ - Διαγνωστική αξία καμπύλης λίπους

Διαγνωστική αξία Καμπύλης Λίπους

Η σημασία μέτρησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων:
Η κύρια μεταβολική διαταραχή που βρίσκεται μεταγευματικά είναι τα αυξημένα τριγλυκερίδια. Το μέγεθος της απάντησης μετά το γεύμα (αν δηλαδή μεταβολίζεται γρήγορα το λίπος) παίζει μεγάλο ρόλο στην εξέλιξη της αθηρωμάτωσης.

Η μελέτη Framingham Heart Study, η μετανάλυση 17 κλινικών μελετών από τους Hokanson και Austin (στην οποία αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν συνολικά 46.413 άνδρες και 10.864 γυναίκες), η μελέτη Copenhagen City Heart Study και η μελέτη Asia Pacific Cohort Studies Collaboration επιβεβαιώνουν ότι:
τα αυξημένα επίπεδα των τριγλυκεριδίων στο πλάσμα αυξάνουν τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Όμως μέχρι σήμερα υπήρχε ένα σημαντικό διαγνωστικό πρόβλημα όσον αφορά τη διάγνωση της μεταγευματικής υπερτριγλυκεριδαιμίας.

Όπως είναι γνωστό, η πρωινή μέτρηση των τριγλυκεριδίων, δεν μπορεί να καταγράψει τη μεταγευματική αύξηση των λιπιδίων διότι γίνεται μετά από πολλές ώρες νηστείας. Γι' αυτό και η ανάγκη να προσδιορίζονται τα τριγλυκερίδια για ανεύρεση παθολογικών επιπέδων, μεταγευματικά είναι επιτακτική.

Η σημασία της μέτρησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων (Καμπύλη Λίπους) έχει υποστηριχτεί επίσης από μεγάλες κλινικές μελέτες, μεταξύ των οποίων είναι:
• η Women's Health Study
• η Copenhagen City Heart Study
• η Physicians Health Study
• η Apolipoprotein-related Mortality Risk Study
• η δεύτερη Northwick Park Heart Study και
• η Norwegian Study.

Η διαγνωστική αξία της Καμπύλης Λίπους έγκειται στο γεγονός ότι προσδιορίζει ακριβώς τον τρόπο μέτρησης και αξιολόγησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων.