Καμπυλη Λιπους - Τι είναι

Καμπύλη Λίπους - Τι είναι

Καμπύλη Λίπους (Fat Tolerance Test) ονομάζεται η μέτρηση των Μεταγευματικών (Postprandial) Τριγλυκεριδίων μετά από φόρτιση με τυποποιημένο γεύμα.

Πιο συγκεκριμένα, Καμπύλη Λίπους είναι η μέτρηση των τριγλυκεριδίων αίματος 4 ώρες μετά την λήψη ενός τυποποιημένου γεύματος, το οποίο περιέχει 75g κορεσμένου λίπους 25g υδατάνθρακα και 10g πρωτεΐνης.

Η μεταγευματική μέτρηση των τριγλυκεριδίων είναι πιο ουσιώδης διότι -όπως έχει ήδη αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα - η μέτρηση των τριγλυκεριδίων νηστείας δεν μπορεί να καταγράψει το μεταγευματικό λιπιδαιμικό φορτίο αφού γίνεται μετά από πολλές ώρες νηστείας.

Η ανάγκη για τον προσδιορισμό των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων έχει υποστηριχτεί από μεγάλες κλινικές μελέτες, όπως η Women's Health Study, η Copenhagen City Heart Study, η Physicians Health Study, η Apolipoprotein-related Mortality Risk Study, η δεύτερη Northwick Park Heart Study, η Norwegian Study και η ARIC Study.

Για τα μεταγευματικά τριγλυκερίδια δεν υπήρχε μέχρι πρότινος συμφωνία. Ωστόσο, η ομάδα των ειδικών μετά από μετανάλυση των 113 μελετών που δημοσιεύτηκε τον Σεπτέμβριο του 2011 τυποποίησαν τον τρόπο μέτρησης και αξιολόγησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων.

Ο τρόπος μέτρησης και αξιολόγησης των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων καθορίστηκε με την οριστικοποίηση της Καμπύλης Λίπους. Η μέτρηση των μεταγευματικών τριγλυκεριδίων πρέπει να προγραμματίζεται σε συγκεκριμένη ώρα μετά από λήψη τυποποιημένης ποσότητας τροφής.

Η Καμπύλη Λίπους γίνεται ως εξής:
• Χορηγούμε στον ασθενή, μετά από 12ωρη νηστεία, ένα τυποποιημένο γεύμα που περιέχει 75g κορεσμένου λίπους, 25g υδατάνθρακα και 10g πρωτεΐνη,
• 4 ώρες μετά το τέλος του γεύματος μετράμε τα τριγλυκερίδια πλάσματος.
• Αν η τιμή τους είναι >220 mg/dL τότε η εξέταση είναι θετική.

Το LIPOTEST-meal είναι το τυποποιημένο γεύμα της Καμπύλης Λίπους.
Είναι αναγνωρισμένο από τον ΕΟΦ και σε διαδικασία κατοχύρωσης πατέντας στην εμπορική του μορφή από την εταιρεία D. GENOMERES Medical Research.

Αποτελεί το μοναδικό γεύμα παγκοσμίως με το οποίο μπορεί να διενεργηθεί η Καμπύλη Λίπους.