ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Μελέτες με το LIPOTEST-meal

Mελέτες με το LIPOTEST meal

1. Study of Postprandial Lipaemia in Type 2 Diabetes Mellitus:
Exenatide versus Liraglutide

Δείτε το Link

2. The Hellenic Postprandial Lipemia Study (HPLS)
Δείτε το Link