Εργασιες - Βιβλιογραφία για την Μεταγευματική Λιπαιμία

Βιβλιογραφία για την Μεταγευματική Λιπαιμία

Για να δείτε την βιβλιογραφία σχετικά με την μεταγευματική λιπαιμία πατήστε εδώ >> Πατήστε εδώ για να δείτε το link

Οι σημαντικότερες εργασίες για την μεταγευματική λιπαιμία στις οποίες βασίστηκε η δημιουργία του LIPOTEST-meal είναι οι εξής:

1. Genovefa D. Kolovou 3, Dimitri P. Mikhailidis, Jan Kovar, Dennis Lairon, B0rge G. Nordestgaard, Teik Chye Ooi, Pablo Perez-Martinez, Helen Bilianou, Katherine Anagnostopoulou and George Panotopoulos. Assessment and Clinical Relevance of Non-Fasting and Postprandial Triglycerides: An Expert Panel Statement. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):258-70.

2. Constantinos Mihas, Genovefa D. Kolovou, Dimitri P. Mikhailidis, Jan Kovar, Dennis Lairon, B0rge G. Nordestgaard, Teik Chye Ooi, Pablo Perez-Martinez, Helen Bilianou, Katherine Anagnostopoulou and George Panotopoulos. Diagnostic Value of Postprandial Triglyceride Testing in Healthy Subjects: A Meta-Analysis. Curr Vasc Pharmacol. 2011May; 9(3): 271-80

3. Genovefa D. Kolovou, Dimitri P. Mikhailidis, B0rge G. Nordestgaard, Helen Bilianou and George Panotopoulos. Definition of Postprandial Lipaemia. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):292-301

4. B0rge G. Nordestgaard and Jacob J. Freiberg. Clinical Relevance of Non-Fasting and Postprandial Hypertriglyceridemia and Remnant Cholesterol. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):281-6

5. Genovefa D. Kolovou, Helen Bilianou and Dimitri P. Mikhailidis. Postprandial Lipemia in Children and Adolescents. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May;9(3):318-20

6. T C Ooi, MBBS, FRCPC, FRACP, FACE, FAHA Director, Clinical Research Laboratory Foustanellas Endocrine and Diabetes Centre Division of Endocrinology and Metabolism The Ottawa Hospital University of Ottawa and B0rge G. Nordestgaard, MD, DMSc, Professor, Chief Physician, Department of Clinical Biochemistry, Herlev Hospital, Correspondence to T.C. Ooi. Methods To Study Postprandial Lipemia. Curr Vasc Pharmacol. 2011 May; 9(3):302-8.